Änglahealing

Den healingmetoden Daniel använder sig av, kallas för Angelic Flush Healing och är en kraftfull metod som rensar upp i dina meridianer, även kallat för energifält. En healingmetod som Daniel även har kanaliserat ner men som grundar sig i MFH.

När man har blockeringar i meridianerna så kan spänningar och sjukdom uppstå. Men med hjälp ut av den här healingmetoden, som är en stark energi, kan man rensa ut mycket. Det är faktiskt en av de mest enkla och kraftfullaste healingverktyg som vi har fått för att bli fri från blockeringar. Blockeringarna kan komma både från det här livet men också tidigare liv samt vara känslor som håller en tillbaka så man inte uppnår sin fulla potential.

Angelic Flush för in tillsammans med ärkeänglarna Mikael och Raphael – livsenergi som cirkulerar till alla dina vitala organ och är som en rening som healar och spolar hela ditt energisystem. Dina chakran blir balanserade och du får även beskydd.

Obs! Daniel utför inte healing på personer som är gravida eller har ICD/Pacemaker.

Din investering:
1 session (distans), 200 kr
3 sessioner (distans), 500 kr
 
1 session (plats), 250 kr